Przedmiot kierunkowy do wyboru 1

2018Z

Kod przedmiotu1782S1-PKW1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej, WNT, 1992 2) Malczewski J., Mechanika materiałów sypkich: operacje jednostkowe, Wyd. Politechniki Warszawskiej, 1994 3) Boss J., Mieszanie materiałów ziarnistych, PWN, 1987 4) Warych J., Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych, WNT, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi