Procesy cieplne

2018L

Kod przedmiotu1782S1-PROC
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka, dynamiczne operacje jednostkowe
Wymagania wstępnepodstawowe umiejetności obliczeniowe, elementarna znajomość podstawowych pojęć z zakresu fizyki i przepływów płynów
Opis ćwiczeńRozwiązywanie problemów obliczeniowych dotyczących przewodzenia, wnikania i przenikania ciepła, obliczania powierzchni wymiany ciepła oraz wykonania projektu płaszczowo - rurkowego wymiennika ciepła
Opis wykładówUstalone przewodzenie ciepła – prawo Fouriera, przewodzenie przez ścianki jedno- i wielowarstwowe płaskie i cylindryczne. Przewodzenie nieustalone. Wnikanie ciepła podczas konwekcji wymuszonej w przewodach, konwekcji swobodnej, wrzenia i skraplania pary, analiza wymiarowa. Przenikanie ciepła, zasady intensyfikacji przenikania, wpływ użebrowania ścianki. Obliczanie wymienników ciepła – bilans cieplny wymiennika, obliczanie powierzchni grzejnej. Przenikanie ciepła nieustalone. Zatężanie roztworów przez odparowanie w aparatach jedno- i wielodziałowych – bilans masowy i cieplny, straty temperaturowe, podział użytecznej różnicy temperatur. Ruch ciepła przez promieniowanie – wymiana ciepła między powierzchniami i miedzy gazem a ścianką naczynia.
Cel kształceniazapoznanie studenta z podstawowymi pojeciami związanymi z ruchem ciepła, fizycznymi podstawami procesów ruchu ciepła oraz ze sposobami obliczania podstawowych parametrów tych procesów, jak strumień cieplny, powierzchnia wymiany ciepła, rozkład temperatury
Literatura podstawowa1) Serwiński M., Zasady inżynierii chemicznej i procesowej, WNT Warszawa, 1979 2) Lewicki P., Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WNT Warszawa , 1982 3) T. Hobler, Ruch ciepła i wymienniki, WNT Warszawa, 1979 4) Staniszewski B., Ruch ciepła, podstawy teoretyczne, WPN Warszawa, 1993
Literatura uzupełniająca1) M. Serwinski, Zasady inżynierii chemicznej i procesowej, t. , WNT Warszawa, 1979, s. 2) Z. Kembłowski, S. Michałowski, C. Strumiłło, R. Zarzycki, Podstawy teoretyczne inżynierii chemicznej i procesowej, t. 2, WNT Warszawa, 1985, s.
Uwagi