Technologie informacyjne

2017Z

Kod przedmiotu1782S1-TI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTworzenie dokumentów tekstowych przy zastosowaniu edytora tekstu. Nadawanie plikom nazw i ich zapis w wybranych formatach oraz w wybranych folderach. Formatowanie dokumentu. Wprowadzanie do tekstu: obiektów, nagłówków, stopek oraz przypisów. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego. Zapoznanie z wybranymi operacjami koniecznymi do utworzenia arkusza kalkulacyjnego. Formatowanie tabel, formuły, adresowanie względne i bezwzględne. Wykorzystanie wybranych funkcji matematycznych, logicznych i statystycznych. Graficzna prezentacja danych.
Opis wykładówInformatyka jako dziedzina nauki. Charakterystyka Informacji, technologii informacyjnej i informatycznej. Podział funkcjonalny oprogramowania. Charakterystyka systemu operacyjnego. Technologie przetwarzania danych, baz danych oraz sieci komputerowych. Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Sieci neuronowe i sztuczna inteligencja.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt.: problematyki związanej z przetwarzaniem informacji jako systemów „człowiek-maszyna”. Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze strukturą, narzędziami i usługami technologii informacyjnych. Efektem procesu dydaktycznego będzie nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu informacji, budowy systemów operacyjnych, technologii przetwarzania baz danych i technologii sieciowych, sieci neuronowych i sztucznej inteligencji. Po zaliczeniu przedmiotu student/ka nabywa umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych niezbędnych do realizacji własnych zadań.
Literatura podstawowa1) Stefanowicz B., Wstęp do informatyki, PLJ, 1998 2) Sikorski W., Wykłady z podstaw informatyki, MIKOM, 2002 3) Staranowicz A., Duda P., Orłowski A., Technologie informacyjne, SGGW, 2007 4) Brookshear J.G., Informatyka w ogólnym zarysie, WNT, 2003 5) Jędrzejowicz P., Żółkiewicz J., Podstawy informatyki dla menedżerów, AM Gdynia, 2002 6) Cieciura M., Podstawy Technologii Informacyjnych z przykładami zastosowań, VIZJA PRESS, 2006 7) Elmasri R., Navathe S.B., Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, 2006 8) Tanenbaum A.S, Bos H., Systemy operacyjne, Helion, 2015 9) Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A., Informatyka Gospodarcza, t. 1-4, C.B. Beck, 2010
Literatura uzupełniająca1) Autorzy krajowi i zagraniczni - czasopisma komputerowe, Wybór studenta, , 2) Gołaszewski J., Informatyka w zarysie, UWM, 2002 3) Kopertowska-Tomczak M., Access 2007. Ćwiczenia, PWN, 2010 4) Kopertowska-Tomczak M., Excel 2007. Ćwiczenia, PWN, 2010 5) Kopertowska-Tomczak M., PowerPoint 2007. Ćwiczenia, PWN, 2010 6) Kopertowska-Tomczak M., Word 2007. Ćwiczenia, PWN, 2010 7) Gogołek W., Technologie informacyjne mediów, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2005 8) Wrotek W., Informatyka Europejczyka-Technologia informacyjna, Helion, 2006 9) Alexander M., Kusleika R., Excel 2016 PL. Formuły, Helion, 2017
UwagiZajęcia realizowane w grupach do 26 osób w laboratorium komputerowym.