Technologie informacyjne

2017Z

Kod przedmiotu1782S1-TI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTworzenie dokumentów tekstowych przy zastosowaniu edytora tekstu. Nadawanie plikom nazw i ich zapis w wybranych formatach oraz w wybranych folderach. Formatowanie dokumentu. Wprowadzanie do tekstu: obiektów, nagłówków, stopek oraz przypisów. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego. Zapoznanie z wybranymi operacjami koniecznymi do utworzenia arkusza kalkulacyjnego. Formatowanie tabel, formuły, adresowanie względne i bezwzględne. Wykorzystanie wybranych funkcji matematycznych, logicznych i statystycznych. Graficzna prezentacja danych.
Opis wykładówInformatyka jako dziedzina nauki. Charakterystyka Informacji, technologii informacyjnej i informatycznej. Podział funkcjonalny oprogramowania. Charakterystyka systemu operacyjnego. Technologie przetwarzania danych, baz danych oraz sieci komputerowych. Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Sieci neuronowe i sztuczna inteligencja.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt.: problematyki związanej z przetwarzaniem informacji jako systemów „człowiek-maszyna”. Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze strukturą, narzędziami i usługami technologii informacyjnych. Efektem procesu dydaktycznego będzie nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu informacji, budowy systemów operacyjnych, technologii przetwarzania baz danych i technologii sieciowych, sieci neuronowych i sztucznej inteligencji. Po zaliczeniu przedmiotu student/ka nabywa umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych niezbędnych do realizacji własnych zadań.
Literatura podstawowa1) Stefanowicz B., Wstęp do informatyki, t. , PLJ, 1998, s. 2) Sikorski W., Wykłady z podstaw informatyki, t. , MIKOM, 2002, s. 3) Staranowicz A., Duda P., Orłowski A., Technologie informacyjne, t. , SGGW, 2007, s. 4) Brookshear J.G., Informatyka w ogólnym zarysie, t. , WNT, 2003, s. 5) Jędrzejowicz P., Żółkiewicz J., Podstawy informatyki dla menedżerów, t. , AM Gdynia, 2002, s. 6) Cieciura M., Podstawy Technologii Informacyjnych z przykładami zastosowań, t. , VIZJA PRESS, 2006, s. 7) Elmasri R., Navathe S.B., Wprowadzenie do systemów baz danych, t. , Helion, 2006, s. 8) 7. Tanenbaum A.S, Bos H., Systemy operacyjne, t. , Helion, 2015, s. 9) Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A., Informatyka Gospodarcza, t. 1-4, C.B. Beck, 2010, s.
Literatura uzupełniająca1) Autorzy krajowi i zagraniczni - czasopisma komputerowe, Wybór studenta, t. , , , s. 2) Gołaszewski J., Informatyka w zarysie, t. , UWM, 2002, s. 3) Kopertowska-Tomczak M., Access 2007. Ćwiczenia, t. , PWN, 2010, s. 4) Kopertowska-Tomczak M., Excel 2007. Ćwiczenia, t. , PWN, 2010, s. 5) Kopertowska-Tomczak M., PowerPoint 2007. Ćwiczenia, t. , PWN, 2010, s. 6) Kopertowska-Tomczak M., Word 2007. Ćwiczenia, t. , PWN, 2010, s. 7) Gogołek W., Technologie informacyjne mediów, t. , Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2005, s. 8) Wrotek W., Informatyka Europejczyka-Technologia informacyjna, t. , Helion, 2006, s. 9) Alexander M., Kusleika R., Excel 2016 PL. Formuły, t. , Helion, 2017, s.
UwagiZajęcia realizowane w grupach do 26 osób w laboratorium komputerowym.