Aparatura przemysłu spożywczego

2021Z

Kod przedmiotu1782S1P-APS
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMatematyka, Fizyka, Maszynoznawstwo, Procesy cieplne, Dynamiczne operacje jednostkowe, Podstawy budowy maszyn
Wymagania wstępneuzyskane zaliczenie przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńSporządzanie bilansu ciepła, obliczanie współczynnika przenikania ciepła w wymienniku typu „rura w rurze”. Poznanie budowy i działania wirówki talerzowej i płytowych wymienników ciepła. Wyznaczanie stopnia zmieszania materiałów ziarnistych w mieszalniku rynnowym metodą próbkowania i z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu powierzchni mieszaniny. Analiza budowy instalacji do roztwarzania mleka w proszku. Analiza budowy i działania instalacji do pasteryzacji śmietanki. Projektowanie jednosekcyjnego płytowego wymiennika ciepła.
Opis wykładówMateriały stosowane do produkcji urządzeń dla przemysłu spożywczego. Budowa i działanie maszyn i aparatów a higiena produktu. Urządzenia do procesów mechanicznych: transportu, rozdrabniania, dozowania i mieszania materiałów sypkich i ciekłych. Aparaty do procesów cieplnych: płytowe i rurowe wymienniki ciepła, instalacje chłodnicze i zamrażalnicze, aparaty do kriokoncentracji i liofilizacji. Odzyskanie ciepła w wielosekcyjnych wymienikach ciepła. Aparaty i instalacje do wymiany masy: krystalizatory, suszarnie, ekstraktory. Aparaty specjalistyczne: do przetwórstwa mleka, zbóż, mięsa i ryb. Budowa i zasada działania instalacji UHT; Budowa i zasada działania instalacji wyparnych (TVR i MVR); Podział, budowa i zasada działania urządzeń suszarniczych; Budowa instalacji suszarniczych. Instalacje pary/kondensatu, wody grzejnej, wody lodowej. Odzysk produktu przed myciem instalacji. Mycie maszyn i instalacji spożywczych (CIP, WIP, COP, SIP).
Cel kształceniaZapoznanie z budową i działaniem najważniejszych maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie spożywczym. Wdrożenie do wykonywania podstawowych obliczeń procesowych związanych z bilansowaniem strumieni masy i energii w urządzeniach procesowych. Zapoznanie z podstawowymi technikami projektowania wybranych urządzeń przemysłu spożywczego.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Wojdalski J., wyd. Wyd. SGGW, Użytkowanie maszyn i aparatury w przetwórstwie rolno-spożywczym, 2010r., tom
Uwagi