Chemia organiczna z biochemią żywnosci

2019L

Kod przedmiotu1782S1P-CHOzBZ
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi