Dynamiczne operacje jednostkowe

2020Z

Kod przedmiotu1782S1P-DOJ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka
Wymagania wstępneznajomośc zagadnień objętych programem przedmiotów wprowadzajacych
Opis ćwiczeńWypływ cieczy ze zbiornika.Wyznaczanie współczynnika oporu przepływu. Wyznaczanie oporów lokalnych. Fluidyzacja.Rozkład prędkości w rurociągu. Doświadczenie Bernoulliego. Filtracja. Obliczenia i projekt związany z treścią wykładów.
Opis wykładówWłaściwości płynów. Równanie Bernoulliego. Pomiary prędkości przepływu. Przepływ płynów rzeczywistych. Przepływ laminarny i turbulentny. Równanie Darcy-Weisbacha. Opory przepływu w rurociągach. Mieszanie cieczy. Fluidyzacja. Wypływy cieczy ze zbiornika. Rozdział układów niejednorodnych:sedymentacja,filtracja. Procesy wirówkowe. Flotacja.
Cel kształceniaPoznanie wybranych zagadnień z inżynierii procesowej. Opanowanie umiejętności przeprowadzania eksperymentów w celu scharakteryzowania danego procesu, interpretacji uzyskanych wyników i formułowania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń. Nabycie umiejętności współpracy i komunikacji w grupie oraz przyjmowanie różnych ról w zespole.
Literatura podstawowa1) Lewicki P., Inżynieria chemiczna. Inżynieria procesowa., WNT Warszawa, 1982 2) Serwiński P., Zasady inżynierii chemicznej i procesowej, WNT Warszawa, 1980 3) Pawłow K.F., Romankow P.G, Noskow A.A., Przykłady i zadania z zakresu aparatury i inżynierii chemicznej, WNT Warszawa, 1984
Literatura uzupełniająca1) Ciborowski J., Inżynieria chemiczna. Inżynieria procesowa., WNT Warszawa, 1973
UwagiLiczebność grup ćwiczeniowych - 12 osób