Grafika inżynierska

2019Z

Kod przedmiotu1782S1P-GI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńNormalizacja w rysunku technicznym: rodzaje rysunków, symbole, linie rysunkowe, skala i formaty arkuszy rysunkowych, tabliczka rysunkowa, pismo techniczne. Rodzaje technik rysunkowych. Szkicowanie i rysowanie widoków części maszyn w rzutach prostokątnych. Zasady rysowania przekrojów, wyrwań i kładów. Ogólne zasady wymiarowania. Wymiarowania części maszyn: średnic, promieni, łuków, kątów, otworów i ich rozstawienia, ścięć krawędzi, elementów powtarzających się. Uproszczenia rysunkowe. Rysunek wykonawczy wału. Rysunek złożeniowy. Rysunki połączeń rozłącznych i nierozłącznych. Uproszczenia i oznaczenia stosowane w schematach mechanicznych.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaOpanowanie wiedzy niezbędnej do wykonywania rysunków części maszyn i ich zespołów za pomocą różnych technik stosowanych w środowisku zawodowym. Wykazanie korzyści posługiwania się rysunkiem technicznym oraz innymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi do realizacji typowych działań inżynierskich.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Bajkowski J., Bartkiewicz J., Gronkowski M., Klimczak T., wyd. Wyd. Polit. Warsz., Zbiór zadań z rysunku technicznego, 1993r., tom 2) Rogowski J., Waligórski J., wyd. Oficyna Wyd. Polit. Warsz., Zasady rysunku technicznego, 1995r., tom
Uwagi