Komputerowe techniki obliczeniowe

2020Z

Kod przedmiotu1782S1P-KTO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceTechnologie informacyjne
Wymagania wstępneSprawne posługiwanie się komputerem osobistym w zakresie pakietu office
Opis ćwiczeńPodstawowe pojęcia programowania strukturalnego. Podstawy programowania w językach Visual Basic i Python – główne elementy języka. Podstawy metod numerycznych stosowanych w inżynierii przetwórstwa żywności. Zapoznanie się z środowiskiem programistycznym języka Python. Aproksymacja funkcji liniowej i nieliniowej. Obliczenia numeryczne nieustalonej wymiany ciepła. Zapoznanie się z edytorem Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel; wyznaczanie pierwiastka nieliniowego równania algebraicznego; rozwiązywanie układu liniowych równań algebraicznych; numeryczne metody wyznaczania całek oznaczonych; numeryczne metody przybliżonego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych; aproksymacja funkcji. Tworzenie mini aplikacji w oparciu o MS Word i MS Excel.
Opis wykładówW ramach tego przedmiotu nie realizuje się wykładów.
Cel kształceniaRozwinięcie umiejętności wykorzystania komputera w obliczeniach inżynierskich; poznanie metod numerycznych stosowanych przy rozwiązywaniu typowych problemów obliczeniowych inżynierii chemicznej i procesowej; nabycie umiejętności tworzenia prostych programów w językach Visual Basic i Python. Doskonalenie umiejętności posługiwania się programami pakietu Office w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej i projektowej.
Literatura podstawowa1) Kiusalaas J., Numerical methods in engineering with Python 3, Cambridge University Press, 2013 2) Brzózka J., L. Dorobczyński, Matlab. Środowisko obliczeń naukowo - technicznych, Mikom, 2008 3) K. Chojnacki, P. Dynia, J. Kudliński, Praktyczny kurs programowania makr w Excelu - od podstaw, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi