Miernictwo przemysłowe

2020Z

Kod przedmiotu1782S1P-MIERP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceMatematyka, Fizyka, Grafika inżynierska, Statystyka
Wymagania wstępneUmiejętność posługiwania się kalkulatorem „naukowym” w zakresie obliczeń technicznych i statystycznych.
Opis ćwiczeńĆwiczenia audytoryjne: Wykonywanie i posługiwanie się wykresami i nomogramami; Próbka reprezentatywna; Opracowywanie wyników pomiarów; Pojęcia z zakresu miernictwa i metrologii (Miernik, czujnik, tor pomiarowy, podstawy prawne kontroli metrologicznej, nadzór nad sprzętem pomiarowym, klasa dokładności miernika/czujnika, etc.); Dobór miernika/czujnika; Typowe struktury linii pomiarowych; Zarządzanie AKP w zakładzie. Ćwiczenia laboratoryjne: Praktyczne posługiwanie się i wykonanie charakterystyk metrologicznych przyrządów i torów pomiarowych: pomiaru ciśnień, temperatury, poziomu cieczy, natężenia przepływu płynów, przewodności cieczy, stężenia jonów wodorowych, zawartości cukru i soli, poziomu hałasu, parametrów powietrza wilgotnego; wyznaczenie charakterystyk przetworników siły i położenia; linearyzacja charakterystyki statycznej przetwornika pomiarowego.
Opis wykładówBrak wykładów.
Cel kształceniaPoznanie technik pobierania próbek i wykonywania oraz interpretacji wyników pomiarów. Zapoznanie z zasadą działania i budową przyrządów pomiarowych. Nabycie umiejętności doboru miernika do realizacji zadania pomiarowego. Poznanie prawnych aspektów nadzoru nad AKP w zakładzie.
Literatura podstawowa1) Piotrowski J., Podstawy metrologii, WNT, 1979 2) Domagała A., Metodyka pomiarów w inżynierii przemysłu spożywczego, PWRiL Poznań, 1996 3) Taylor J.R., Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN, 1999
Literatura uzupełniająca1) Sydenham P.H., Podręcznik metrologii. T. 2 Podstawy praktyczne, WKiŁ, Warszawa, 1990 2) Strony internetowe, producentów urządzeń i systemów pomiarowych, Internet, 2020
UwagiLiczebność grupy ćwiczeniowej (laboratoryjnej) nie większa niż 16 osób