Prowadzenie działalności gospodarczej

2019Z

Kod przedmiotu1782S1P-PDG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi