Podstawy inżynierii bioreaktorów i biotechnologii przemysłowej

2021L

Kod przedmiotu1782S1P-PIBiBP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi