Przedmiot kierunkowy do wyboru 10 Warsztaty językowe

2022Z

Kod przedmiotu1782S1P-PKW10
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi