Podstawy budowy maszyn

2019L

Kod przedmiotu1782S1P-PODBM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka
Wymagania wstępneznajomość zagadnień objętych programem przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńRozwiązywanie zadań z wytrzymałości materiałów (składanie sił; wyznaczanie siły wypadkowej; obliczania sił dopuszczalnych, naprężeń i wydłużeń w prętach rozciąganych i ściskanych; obliczanie wytrzymałości części maszyn narażonych na zginanie, skręcanie, ścinanie; wykonywanie wykresów sił i momentów; obliczanie wytrzymałości wałów narażonych jednocześnie na zginanie i skręcanie; wykorzystanie hipotezy Hubera; obliczanie podstawowych wymiarów sprzęgieł; obliczanie przekładni, wymiarów kół i prędkości obrotowych; obliczanie tolerancji i pasowań części współpracujących). Pomiary twardości materiałów konstrukcyjnych. Pomiary wytrzymałości materiałów na rozciąganie. Wykonywanie szkiców i odręcznych rysunków wykonawczych części maszyn.
Opis wykładówWłaściwości materiałów konstrukcyjnych w przemyśle spożywczym. Wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne stawiane urządzeniom przemysłu spożywczego ze względu na higienę. Korozja metali. Podstawy dynamiki maszyn. Maszyny proste. Wytrzymałość materiałów. Przypadki wytrzymałości prostej i złożonej. Prawo Hooke'a. Połączenia konstrukcyjne. Tarcie i smarowanie. Łożyska ślizgowe i toczne. Metody smarowania łożysk. Hamulce i sprzęgła: budowa i obliczenia. Osie i wały: budowa, wyznaczanie kształtu, łożyskowanie. Budowa i obliczanie przekładni. Tolerancje i pasowania. Budowa i działanie wybranych typów mechanizmów (dżwigniowe, krzywkowe, przekładniowe).
Cel kształceniaOpanowanie wiedzy na temat podstaw budowy maszyn i aparatów ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań technicznych stosowanych w przemyśle spożywczym. Zwrócenie uwagi na szczególny charakter budowy, działania i eksploatacji urządzeń dla przetwórstwa spożywczego związany z higienicznym bezpieczeństwem produktu. Rozwijanie umiejętności właściwego formułowania problemu, użycia odpowiednich metod obliczeniowych i interpretacji wyników.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Dobrzański T., wyd. PWN, Rysunek techniczny maszynowy, 2002r., tom 2) Banasiak M., Grossman K., Trombski M., wyd. PWN, Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, 1998r., tom
Uwagi