Praca inżynierska

2022Z

Kod przedmiotu1782S1P-PRAI
Punkty ECTS 15
Typ zajęć Inne zajęcia
Przedmioty wprowadzającewszystkie z programu studiów
Wymagania wstępneznajomość zagadnien objętych programem nauczania
Opis ćwiczeń-
Opis wykładów-
Cel kształceniaPogłębianie wiedzy i dokonanie analizy wybranego problemu związanego z tematem pracy. Wykonanie projektu procesu, aparatu lub produktu, albo eksperymentalne rozwiązanie podjętego problemu. Przeprowadzenie obliczeń projektowych lub analizy wyników eksperymentów. Nabycie poczucia odpowiedzialności za własna pracę i umiejętności samodzielnego korzystania z zasobów informacji patentowej oraz baz bibliotecznych przy jednoczesnym poszanowaniu praw autorskich i zasad ochrony własności patentowej.
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, , Czasopisma branżowe, wyd.różne, 2010- 2) Różni autorzy, , Czasopisma naukowe, wyd. różne, 2010- 3) Różni autorzy, Inne rodzaje materiałów związanych z tematyka pracy dyplomowej, wyd. różne, 2010-
Literatura uzupełniająca1) , brak, ,
Uwagi