Procesy cieplne

2020L

Kod przedmiotu1782S1P-PROC
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka, procesy dynamiczne
Wymagania wstępneznajomośc zagadnień z przedmiotów wprowadzających,podstawowe umiejętności obliczeniowe
Opis ćwiczeńWyznaczanie współczynników wnikania ciepła w konwekcji naturalnej i wymuszonej. Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła w wymienniku typu "rura w rurze". Bezprzeponowa wymiana ciepła. Proces wyparny: bilans cieplny i masowy.
Opis wykładówPodstawowe i złożone mechanizmy ruchu ciepła: ustalone przewodzenie ciepła, przewodzenie przez ścianki płaskie , wielowarstwowe i cylindryczne. Przewodzenie nieustalone. Wnikanie ciepła podczas konwekcji naturalnej i wymuszonej, wrzenia i skraplania. Przenikanie ciepła przez ściany płaskie i cylindryczne. Obliczanie wymienników, bilans cieplny, obliczenia powierzchni grzejnej. Przenikanie nieustalone. Zatężanie roztworów w wyparkach, bilans cieplny i masowy. straty temperaturowe.
Cel kształceniaPoznanie mechanizmów ruchu ciepła i opanowanie sposobów obliczania parametrów tych procesów w operacjach technologicznych.
Literatura podstawowa1) Serwiński M., Zasady inżynierii chemicznej i procesowej, WNT Warszawa, 1979 2) Lewicki P., Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WNT Warszawa , 1982
Literatura uzupełniająca1) T. Hobler, Ruch ciepła i wymienniki , WNT Warszawa, 1979 2) Staniszewski B., Ruch ciepła, podstawy teoretyczne, PWN Warszawa, 1993
UwagiGrupy max. 12 osobowe