Procesy i instalacje membranowe

2021Z

Kod przedmiotu1782S1P-PROiIM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMatematyka, fizyka, chemia, chemia fizyczna, procesy dynamiczne
Wymagania wstępneZnajomość podstaw hydrauliki i umiejetność wykonywania obliczeń według nich, umiejętność wykonania pomiarów podczas pracy instalacji
Opis ćwiczeńBilansowanie procesu - obliczenia; Budowa modułów; Budowa i konfiguracja instalacji membranowych; Charakterystyka pracy instalacji podczas wybranych procesów membranowych.
Opis wykładówPodział procesów membranowych i ich zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu spożywczego; Mechanizm rozdziału w procesach filtracji membranowej – siła napędowa, szybkość permeacji, opory permeacji; Bilansowanie procesu; Budowa instalacji membranowej i zasady eksploatacji.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z podstawowymi procesami membranowymi stosowanymi w przemyśle spożywczym. Zapoznanie z budową membran i wyposażenia instalacji membranowych. Przeprowadzenie prostych procesów separacji membranowej na układach modelowych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) NN, wyd. wyd. www.osmonics.com,, Materiały techniczne i ofertowe firmy , 2011r., tom 2) Cheryan M.,, wyd. CRC Press, Ultrafiltration and Microfiltration Handbook, 1998r., tom
Uwagi