Reologia żywności

2020L

Kod przedmiotu1782S1P-REOZ
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającedynamiczne operacje jednostkowe
Wymagania wstępnepodstawowe umiejętności obliczeniowe, elementarna znajomość podstawowych pojęć z zakresu fizyki i przepływów płynów
Opis ćwiczeńĆwiczenia laboratoryjne - zapoznanie się z pracą na wiskozymetrze porównawczym, reometrze kapilarnym i kilku typach reometrów rotacyjnych. Zadanie projektowe - obliczenie rurociągu do transportu płynu nienewtonowskiego
Opis wykładówPodstawowe pojęcia reologii - naprężenie, odkształcenie, szybkość odkształcenia, wydłużenie i ścinanie, reakcja sprężysta i lepka, skala czasowa odkształceń. Płyny newtonowskie i nienewtonowskie, klasyfikacja płynów niene wtonowskich, krzywa płynięcia jako podstawowa charakterystyka płynów nienewtonowskich. Opis matematyczny - równania opisujące krzywe płynięcia poszczególnych typów płynów. Struktura płynów nienewtonowskich reostabilnych,tiksotropowych i sprężystolepkich oraz mechanizmy warunkujące ich własności reologiczne. Metody określania własności reologicznych - wiskozymetry porównawcze, reometry kapilarne i rotacyjne, wyznaczanie krzywej płynięcia. Metody badania własności sprężystolepkich - pomiar naprężeń normalnych, test pełzania, badania oscylacyjne. Zastosowanie badań własności reologicznych do przewidywania zachowania płynów w procesach przepływowych, do oceny jakości produktów, do analizy struktury substancji i do kontroli przebiegu procesów przetwórstwa.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami związanymi z reologią płynów nienewtonowskich ze szczególnym uwzględnieniem substancji spotykanych w przemyśle spożywczym, z mechanizmami strukturalnymi powodującymi różnego typu własności nienewtonowskie, z budową i działaniem różnych typów przyrządów pomiarowych stosowanych do badan własności takich płynów oraz z wykorzystaniem wyników tych badan do projektowania i kontroli procesów technologicznych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) T. Mezger, wyd. Vinzenz Verlag, Hannover, Rheology Handbook, 2002r., tom
Uwagi