Komunikacja międzykulturowa w Europie - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Inżynier kierunek Komunikacja międzykulturowa w Europie

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Językowe warsztaty specjalistyczne I
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Nowoczesne technologie w komunikacji
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Metodologie nauki
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Wstęp do europeistyki
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
III - Kierunkowe
Kompetencje kulturowe w stosunkach międzynarodowych
5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Współczesna kultura europejska I
5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
IV - Specjalnościowych
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2,5
ZAL-O
Wykład
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Językowe warsztaty specjalistyczne II
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
II - Podstawowe
Wstęp do analizy dyskursu
2
EGZ
Wykład
30
Wstęp do krytyki tekstów kultury
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
III - Kierunkowe
Komunikacja międzykulturowa w mediach europejskich
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Współczesna kultura europejska II
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
IV - Specjalnościowych
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
4
ZAL-O
Wykład
60
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Językowe warsztaty specjalistyczne III
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Badania międzykulturowe w naukach humanistycznych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Teorie komunikacji interkulturowej i transkulturowej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
III - Kierunkowe
Instytucje Unii Europejskiej
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Multimodalność w komunikacji międzykulturowej
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Współczesna kultura europejska III
5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
IV - Specjalnościowych
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
3
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Językowe warsztaty specjalistyczne IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Komunikacja międzykulturowa w glottodydaktyce
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Międzykulturowość w teorii i praktyce
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Kulturowe aspekty przekładu
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Współczesna kultura europejska IV
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
IV - Specjalnościowych
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Praktyki
160
SUMA
30,0