Badania międzykulturowe w naukach humanistycznych

Intercultural Research in Humanities

2020Z

Kod przedmiotu1483S2-BMNH
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Белик А.А. , Культурология. Антропологические теории культур. , Москва: РГУ, 1999 2) Куликова Л.В., Коммуникация. Стиль. Интеркультура: прагмалингвистические и культурно-антропологические подходы к межкультурному общению, Красноярск, 2011 3) Кочетков В.В. , Психология межкультурных различий, Москва: ПЕР СЭ, 2001 4) Кочетков В.В. , Социология межкультурных различий, Москва: Социум, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi