Kompetencje kulturowe w stosunkach międzynarodowych

Cultural Competencies in International Relations

2019Z

Kod przedmiotu1483S2-KKSM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceTeoria stosunków międzynarodowych
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza nt. stosunków międzynarodowych
Opis ćwiczeńDefinicje kompetencji kulturowych 2. Kompetencje międzykulturowe 3. Kompetencje wielokulturowe 4. Kultura w stosunkach międzynarodowych 5. Kompetencje kulturowe w negocjacjach międzynarodowych 6. Kompetencje kulturowe w organizacjach międzynarodowych 7. Kompetencje kulturowe a prawa człowieka 8. Kompetencje kulturowe w rozwiązywaniu konfliktów 9. Kompetencje kulturowe a bezpieczeństwo międzynarodowe 10. Kompetencje kulturowe w dyplomacji
Opis wykładówDefinicje kompetencji kulturowych 2. Kompetencje międzykulturowe 3. Kompetencje wielokulturowe 4. Kultura w stosunkach międzynarodowych 5. Kompetencje kulturowe w negocjacjach międzynarodowych 6. Kompetencje kulturowe w organizacjach międzynarodowych 7. Kompetencje kulturowe a prawa człowieka 8. Kompetencje kulturowe w rozwiązywaniu konfliktów 9. Kompetencje kulturowe a bezpieczeństwo międzynarodowe 10. Kompetencje kulturowe w dyplomacji
Cel kształceniaGlobalizacja, wbrew niektórym oczekiwaniom nie wymazała różnorodności kulturowej. Wręcz przeciwnie, kultura jest odporna i staje się poważnym elementem w stosunkach międzynarodowych. Celem nauczania jest między innymi przekaz wiedzę na temat kompetencji kulturowych oraz ich niezbędności w dyplomacji, w komunikacji międzynarodowej i w stosunkach międzynarodowych.
Literatura podstawowa1) Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków, 2008 2) Michałowska G., Zmienność i instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków kulturalnych, Warszawa, 1991 3) 3. Schreiber H., Michałowska G., Kultura w stosunkach międzynarodowych, Warszawa, 2013 4) 4. Ziętek A. (red.),, Międzynarodowe stosunki kulturalne, Lublin, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi