Komunikacja międzykulturowa w mediach europejskich

Intercultural Communication in European Media

2019L

Kod przedmiotu1483S2-KMME
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeń1. Teoria komunikowania międzynarodowego 2. Czynnik kulturowy w komunikacji medialnej 3. Koncepcje Edwarda Hall’a (kultura wysokiego i niskiego kontekstu) 4. Teoria Geerta Hofstede (5 wymiarów kultur) 5. Wielokulturowość – Międzykulturowość - Pluralizm kulturowy 6. Dialog kulturowy w mediach europejskich 7. Etniczność w mediach europejskich 8. Tożsamość narodowa w mediach europejskich 9. Mniejszości narodowe w mediach europejskich 10. Procesy migracyjne w mediach europejskich 11. Problematyka uchodźstwa w mediach europejskich 12. Komunikacja międzykulturowa we wybranych programach 13. Euronews, Russia Today, BBC, France 24… 14. Różnorodność w mediach europejskich 15. Polityka wielokulturowości UE w mediach europejskich
Opis wykładów1. Teoria komunikowania międzynarodowego 2. Czynnik kulturowy w komunikacji medialnej 3. Koncepcje Edwarda Hall’a (kultura wysokiego i niskiego kontekstu) 4. Teoria Geerta Hofstede (5 wymiarów kultur) 5. Wielokulturowość – Międzykulturowość - Pluralizm kulturowy 6. Dialog kulturowy w mediach europejskich 7. Etniczność w mediach europejskich 8. Tożsamość narodowa w mediach europejskich 9. Mniejszości narodowe w mediach europejskich 10. Procesy migracyjne w mediach europejskich 11. Problematyka uchodźstwa w mediach europejskich 12. Komunikacja międzykulturowa we wybranych programach 13. Euronews, Russia Today, BBC, France 24… 14. Różnorodność w mediach europejskich 15. Polityka wielokulturowości UE w mediach europejskich
Cel kształceniaCelem głównym zajęć jest przekazywanie studentom wiedzy z zakresu komunikacji międzykulturowej w mediach europejskich. Skuteczna komunikacja międzykulturowa w mediach europejskich jest warunkiem pokojowego dialogu kultur na kontynencie europejskim.
Literatura podstawowa1) Barska A., Korzeniowski M., Wielokulturowść – międzykulturowość – transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej, Opole, 2007 2) Bauman Z., Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa, 2000 3) Mikułowski-Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków, 2012 4) Pilch T., O potrzebie dialogu kultur i ludzi, Warszawa, 2000 5) Ratajczak M (red.), Multikulturalizm w sferze mediów, Wrocław, 2007
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak