Metodologie nauki

Methodologies of Science (Research)

2019Z

Kod przedmiotu1483S2-METN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kamiński, S., Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin, 1981 2) Kamiński, S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin, 1981 3) Chalmers, A. F., Czym jest to, co zwiemy nauką? Rozważania o naturze, statusie i metodach nauki, Wrocław, 1993 4) Kuhn, Th. S., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa, 1968 5) Pawłowski, T., Pojęcia i metody współczesnej humanistyki, Wrocław, 1977 6) Pawłowski, T. , Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa, 1978 7) Баскаков, А. Я./ Туленков Н. В., Методология научного исследования, Киев, 2004 8) Степин, В. С./ Елсуков, А. Н., Методы научного познания, Минск, 1974 9) Лакатос, И., Фальсификация и методология научно-исследовательских программ, Москва, 1995 10) Ушаков, Е.В., Введение в философию и методологию науки, Москва, 2008 11) Кожухар, В. М., Основы научных исследований, Москва, 2012 12) Кузнецов, И. Н., Основы научных исследований, Москва, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi