Nowoczesne technologie w komunikacji

Modern Technologies in Communication

2019Z

Kod przedmiotu1483S2-NTK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępnePodstawowa znajomość obsługi komputera
Opis ćwiczeńPodstawowe narzędzia komunikacji w przestrzeni internetowej. Poczta elektroniczna. E-mail jako narzędzie komunikacji (lista dyskusyjna, lista dystrybucyjna). Zasady i sposoby korzystania z systemów informacyjno-wyszukiwawczych (wyszukiwarek, multiwyszukiwarek, katalogów tematycznych) oraz serwisów WWW. Rola Facebooka, YouTube, Twittera w komunikacji. Ocena jakości systemów informacyjno-wyszukiwawczych, baz danych i serwisów WWW. Prezentacje multimedialne studentów na określony temat.
Opis wykładówNie dotyczy
Cel kształceniaZapoznanie studentów w praktyce z różnorodnymi formami komunikacji z wykorzystaniem systemów informacyjno-wyszukiwawczych, baz danych oraz serwisów WWW w celu nabycia przez studenta umiejętności z zakresu: a/ posługiwania się narzędziami do komunikacji międzyludzkiej i międzyinstytucjonalnej; b/ stosowania zasad tzw. netykiety, czyli zasad etycznych w komunikacji za pośrednictwem komputera; c/ wyszukiwania informacji na określony temat oraz multimedialnej prezentacji wyników kwerendy.
Literatura podstawowa1) Moursund D., Introduction to Information and Communication Technology in Education, Oregon , 2005
Literatura uzupełniająca1) Hamelink C. J., New Information-Communication Technologies, Social Development and Cultural Change, t. 86, “UNRISD Discussion Paper”, 1997 2) Mendyk-Krajewska T., Bezpieczeństwo internetowej komunikacji społecznej, t. 32, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 2013 3) Peltier J., Schibrowsky J., Schulz D., Interactive integrated marketing communication, “International Journal of Advertising”, 2003 4) Swacha J., Wykorzystanie technologii informatycznych dla wspierania współpracy transgranicznej na przykładzie projektów BalticMuseums 2.0 i BalticmUseums 2.0 Plus, t. 32, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 2013 5) Wójcik G. P., Rybicka M., Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju współpracy transgranicznej, t. 32, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 2013
Uwagi