Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I

MA Seminar and Thesis I

2019Z

Kod przedmiotu1483S2-SMPDI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ulicka D. red., Literatura, teoria, metodologia,, t. -, Warszawa, 2001, s. - 2) Mitosek Z., Teorie badań literackich. Przegląd historyczny, t. -, Warszawa, 1998, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi