Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III

MA Seminar and Thesis III

2020Z

Kod przedmiotu1483S2-SMPDIII
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Красильников Р.Л., , КУЛЬТУРОЛОГИЯ. Учебно-методический комплекс для студентов гуманитарных специальностей (очное отделение), Вологда, 2005 2) Красильников Р.Л., , КУЛЬТУРОЛОГИЯ. Учебно-методический комплекс для студентов гуманитарных специальностей (очное отделение), Вологда, 2005 3) Красильников Р.Л., , КУЛЬТУРОЛОГИЯ. Учебно-методический комплекс для студентов гуманитарных специальностей (очное отделение), Вологда, 2005 4) Красильников Р.Л., , КУЛЬТУРОЛОГИЯ. Учебно-методический комплекс для студентов гуманитарных специальностей (очное отделение), Вологда, 2005 5) отв. ред. Д. Спивак, Фундаментальные проблемы культурологии, СПб, 2008 6) Красильников Р.Л., , КУЛЬТУРОЛОГИЯ. Учебно-методический комплекс для студентов гуманитарных специальностей (очное отделение), Вологда, 2005 7) отв. ред. Д. Спивак, Фундаментальные проблемы культурологии, СПб, 2008 8) Красильников Р.Л., , КУЛЬТУРОЛОГИЯ. Учебно-методический комплекс для студентов гуманитарных специальностей (очное отделение), Вологда, 2005 9) Красильников Р.Л., , КУЛЬТУРОЛОГИЯ. Учебно-методический комплекс для студентов гуманитарных специальностей (очное отделение), Вологда, 2005 10) отв. ред. Д. Спивак, Фундаментальные проблемы культурологии, СПб, 2008 11) отв. ред. Д. Спивак, Фундаментальные проблемы культурологии, СПб, 2008 12) отв. ред. Д. Спивак, Фундаментальные проблемы культурологии, СПб, 2008 13) отв. ред. Д. Спивак, Фундаментальные проблемы культурологии, СПб, 2008 14) Красильников Р.Л., , КУЛЬТУРОЛОГИЯ. Учебно-методический комплекс для студентов гуманитарных специальностей (очное отделение), Вологда, 2005 15) отв. ред. Д. Спивак, Фундаментальные проблемы культурологии, СПб, 2008 16) отв. ред. Д. Спивак, Фундаментальные проблемы культурологии, СПб, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi