Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV

MA Seminar and Thesis IV

2020L

Kod przedmiotu1483S2-SMPDIV
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Красильников Р.Л., , КУЛЬТУРОЛОГИЯ. Учебно-методический комплекс для студентов гуманитарных специальностей (очное отделение), t. -, Вологда, 2005, s. - 2) отв. ред. Д. Спивак, Фундаментальные проблемы культурологии, t. -, Спб, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi