Teorie komunikacji interkulturowej i transkulturowej

Theories of Intercultural and Transcultural Communication

2020Z

Kod przedmiotu1483S2-TKIT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość języka rosyjskiego na poziomie co najmniej B2
Opis ćwiczeńPodczas ćwiczeń realizowane będą w praktyce treści poruszane podczas wykładów.
Opis wykładówWprowadzenie do teorii komunikacji interkulturowej i transkulturowej. Modele komunikacji i ich ewolucja. Międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji. Kompetencja interkulturowa i transkulturowa. Wymiary kultury i ich wpływ na zachowania komunikacyjne. Kultura a komunikacja. Spotkanie czy zderzenie kultur? Tożsamość a komunikowanie. Komunikacja niewerbalna w różnych kulturach. Kulturowe postacie komunikacji. Kompetentne i skuteczne komunikowanie inter- i transkulturowe.
Cel kształceniawyposażenie studentów w teoretyczną podbudowę, która da im podstawę do funkcjonowania w środowisku wielokulturowym
Literatura podstawowa1) Mikułowski-Pomorski J.,, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Uniwersitas, 2012 2) Szopski M., , Komunikowanie międzykulturowe, WSiP, , 2005 3) Леонтович О.А., , Введение в межкультурную коммуникацию: учебное пособие, Москва, 2007 4) Садохин А.П., , Введение в теорию межкультурной коммуникации, Москва, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak