Wstęp do analizy dyskursu

Introduction to Discourse Analysis

2019L

Kod przedmiotu1483S2-WAD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWspółczesna kultura euroepjska
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu komunikacji społecznej, komunikowania masowego, kulturoznawstwa, językoznawstwa
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówPojęcie dyskursu. Dyskurs jako kategoria wiedzy o komunikacji społecznej. Dyskurs w systemie pojęć komunikologii. Historia badań nad dyskursem. Szkoły dyskursologii: holenderska, francuska, hamburska, wiedeńska, białoruska. Społeczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty dyskursu. Koncepcje dyskursu: T. A. van Dijk, R. Wodak, A. Duszak. Koncepcje dyskursu: I. Uchwanowa-Szmygowa, N. R. Norrick, S. Jäger. Koncepcje dyskursu: S. Gajda i inni badacze opolskiej szkoły stylistyki, M. Karpiński i szkoła wrocławska. Dyskursy komunikacji oraz dyskursy etologiczne. Typologia dyskursów. Rodzaje dyskursów ze względu program komunikacyjny (przy szczególnym uwzględnieniu dyskursów komunikacji międzykulturowej). Cd.: Dyskursy komunikacji międzykulturowej (szkoła, uczelnia wyższa, organizacja, biznes, polityka, codzienność). Rodzaje dyskursów ze względu na uczestników. Dyskursy a czynnik obcości. Rodzaje dyskursów ze względu na scenę, okoliczności i atrybuty komunikacji. Rodzaje dyskursów ze względu na obszary kulturowe. Dyskurs w świetle antropologii kontrastywnej. Rodzaje dyskursów ze względu na kod i kanał przekazu informacji. Dyskurs a czynnik kontekstowy. Wizualizacja dyskursu. Dyskurs a kompetencja komunikacyjna. Projektowanie dyskursu. Dyskursologia a współczesna humanistyka (podsumowanie wykładów).
Cel kształceniazapoznanie studentek i studentów z podstawową informacją w zakresie analizy dyskursu oraz utrwalenie umiejętności praktycznej analizy dyskursów różnych rodzajów i typów, w pierwszej kolejności — interkulturowych, w aspekcie językowym, społecznym, kulturowym, aksjologicznym, pragmatycznym i funkcjonalnym
Literatura podstawowa1) Ухванова И., La Table Ronde. Лингвистика дискурса и перспективы ее развития в парадигме современной славистики, t. -, Минск, 2013, s. - 2) Леонтович О. А. , Методы коммуникативных исследований, t. -, Москва, 2011, s. - 3) Филлип Л./Йоргенсон М. В. , Дискурс-анализ. Теория и метод, t. -, Харьков, 2008, s. - 4) Kiklewicz A./Ukhvanova-Sgmygova I., Dyskurs: asspekty lingwistyczne, semiotyxczne i komunikacyjne, t. -, Olsztyn, 2015, s. -
Literatura uzupełniająca1) Сорокин Ю. А. , wyd. Москва, Теоретические и прикладные аспекты речевого общения, 1979r., tom -, -s.
Uwagind.