Współczesna kultura europejska I

Contemporary European Culture I

2019Z

Kod przedmiotu1483S2-WKE
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza o kulturze światowej
Opis ćwiczeńW trakcie ćwiczeń studenci będą analizować wybrane dzieła europejskiej sztuki filmowej. (Отбросы общества (Riff-Raff), Кен Лоуч; Амели (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain), Жан-Пьер Жёне; Поговори с ней (Hable con ella), Педро Альмодовар; Гуд бай, Ленин (Good Bye Lenin!), Вольфганг Беккер; Головой о стену (Gegen die Wand), Фатих Акин; Жизнь других (Das Leben der Anderen), Флориан Хенкель фон Доннерсмарк; 4 месяца, 3 недели и 2 дня (4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile), Кристиан Мунджиу; Гоморра (Gomorrah), Маттео Гарроне; Призрак (The Ghost Writer), Роман Полански; Меланхолия (Melancholia), Ларс фон Триер / Танцующая в темноте (Dancer in the Dark), Ларс фон Триер / Рассекая волны (Breaking the Waves), Ларс фон Триер; Любовь (Amour), Михаэль Ханеке / Белая лента, (Das weiße Band), Михаэль Ханеке / Скрытое (Caché), Михаэль Ханеке; Ида (Ida), Павел Павликовский Молодость (La giovinezza), Паоло Соррентино / Великая красота (La grande bellezza), Паоло Соррентино; Тони Эрдманн (Toni Erdmann) Марен Аде)
Opis wykładówKinematografia jako sztuka zrodzona z rewolucji naukowej i technologicznej. Miejsce kina wśród innych sztuk. Analiza produkcji filmowej jako fenomenu kultury artystycznej.Kino europejskie - między różnorodnością a uniwersalizmem. Kino po odejściu wielkich mistrzów. Nowe kino francuskie kino. Kwestia tożsamości imigrantów i kina narodowego. Realistyczne i humanistyczne zasady "wolnego" kina w Wielkiej Brytanii. Rozkwit włoskiego kina. Nowe kino w Szwecji. Kino niemieckie - tożsamość i historia. Nowe rosyjskie kino. Tęsknota za Imperium czy tragedia jednostki. Polskie kino współczesne. Kino ostatnich dziesięcioleci XX wieku. Wpływ technologii informacyjnej na zmianę języka filmu. Kino trzeciego tysiąclecia. Trendy w rozwoju.
Cel kształceniaCelem prowadzonych zajęć jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi tendencjami panującymi w Kinie europejskim, analizowanym jako spójne i ogólnoeuropejskie zjawisko a z drugiej - jako poszczególne kinematografie narodowe, ze swoimi cechami szczególnymi.
Literatura podstawowa1) Gwóźdź A., Europejskie manifesty kina, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 2002 2) Агафонова, Н. А., Искусство кино: этапы, стили, мастера: пособие для студентов вузов., Мн.: Тесей, 2005 3) Агафонова, Н. А., Общая теория кино и основы анализа фильма, Мн.: Тесей, 2008 4) Под ред. Л. М. Буряк, История отечественного кино. История зарубежного кино. 1945 — 2000 гг. Учебник в 3-х книгах, М.: Прогресс, 2005 5) Железняков В. Н., Cinematographer. Человек с фабрики грез, М.: Пробел, 2004 6) Кириллова Н. Б., Медиакультура: От модерна к постмодерну, Академический Проект, 2005 7) Виноградов В. В., Стилевые направления французского кинематографа, М.: Канон+, Реабилитация, 2010 8) ., Кино Европы. , М.: Материк, 2002
Literatura uzupełniająca1) Соколов В. С., wyd. М.: Канон+, Реабилитация, Киноведение как наука. , 2010r., tom 2) Фрейлих С. И., wyd. Академический Проект, Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. , 2013r., tom
Uwagi