Wstęp do europeistyki

Introduction to European Studies

2019Z

Kod przedmiotu1483S2-WUE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Puszkowski, Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienie teoretyczne i metodologiczne, Warszawa, 2007, s. 1-276 2) K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, , Europeistyka Podręcznik akademicki, t. 2, Warszawa, 2012, s. 1-300
Literatura uzupełniająca
Uwagi