Wykład monograficzny

Monographic Lecture

2019Z

Kod przedmiotu1483S2-WYKM
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) w zależności od proponowanej tematyki, w zależności od proponowanej tematyki, w zależności od proponowanej tematyki, .
Literatura uzupełniająca
Uwagi