Wykład monograficzny

Monographic Lecture

2019L

Kod przedmiotu1483S2-WYKMON
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) w zależności od proponowanej tematyki
Literatura uzupełniająca
Uwagi