Wykład monograficzny

Monographic Lecture

2020L

Kod przedmiotu1483S2-WYMON
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńSytuacja językowa i kulturowa krajów członkowskich MOF, instytucje (organy) MOF, Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności kulturowej 20 października 2005 r., znajomość oraz promocja języka francuskiego, francuski język w organizacjach międzynarodowych, frankofonia – wspólny język i polityczna przestrzeń negocjacji, Frankofonia wobec wyzwań różnorodności kulturowej, Globalizacja kulturowa i językowa, Różne kulturalne i językowe organizacje promocyjne na świecie
Opis wykładówfrankofonia jako wspólnota językowa, Historia Międzynarodowej Organizacji Frankofonii od ACCT do MOF, MOF jako organizacja międzynarodowa, Zjawisko MOF jako organizacji kulturowej i językowej, Frankofonia i dialog kultur, Dialog kultur w historii frankofonii, Walka Międzynarodowej Organizacji Frankofonii o zachowanie różnorodności kulturowej we współczesnym świecie, Współpraca z innymi organizacjami międzynarodowymi, Utrzymywanie dialogu międzykulturowego jako globalnego projektu frankofonii, Frankofonia i niektóre problemy polityki światowej…
Cel kształceniafrankofonia (z małą literą) oznacza ogół ludzi, którzy używają języka francuskiego w codziennym życiu lub w komunikacji. Frankofonia (z dużą literą) - ogół państw lub instytucji będących członkami Międzynarodowej Organizacji Frankofonii (OIF - Organisation Internationale de la Francophonie), jeden z ważnych elementów polityki zagranicznej Francji i innych krajów wspólnoty francuskojęzycznej. Międzynarodowa Organizacja Współpracy Państw Francuskojęzycznych rzesza 58 członków reprezentujących różne stany lub części państw świata, a także 26 obserwatorów. Głównym kryterium przystąpienia do organizacji nie jest stopień znajomości języka francuskiego w danym państwie, ale raczej kulturowe związki z Francją, które rozwijały się przez dziesięciolecia, a nawet stulecia. Na przykład Polska, Ukraina i kraje bałtyckie są obserwatorami Frankofonii. Głównym celem jest przybliżenie frankofonii jako wspólnota językowa i zarazem środek szerszenia kultury francuskiej na świecie oraz Frankofonia jako międzynarodowa organizacja i też narzędzie francuskiej dyplomacji.
Literatura podstawowa1) Ndiaye B. , Françafrique” Stosunki francusko-afrykańskie – wczoraj i dziś , Olsztyn, 2010 2) pod red. J. J. Pawlika, M. Szupejka, , Ndiaye B. Międzynarodowa organizacja Frankofonii. Historia i stan obecny, [w:] Afryka na progu XXI wieku kultura i społeczeństwo, , Warszawa, 2009,., s. s. 263-27 3) Голубева-Монаткина Н.И. , Язык, культура, политика: от франкофонии к Франкофонии , М.: МГЛУ, 2001, s. 58-68 4) Черкасов П.П., Судьба империи. Очерк колониальной экспансии Франции в XVI- XX вв., ,, -М., 1983, s. 19. 5) Deniau Xavier., La francophonie. Que sais-je? , , - Paris, 1998, s. 41
Literatura uzupełniająca1) Alioune Ndao, P. (dir.) , wyd. Paris, Karthala/AUF, La francophonie des Pères fondateurs, , 2008r., tom 2) sous la direction de Jacques Barrat , wyd. Paris, Geopolitique de la Francophonie: Presses universitaires de France , 1997;r., tom
Uwagi