Lingwistyka w biznesie - studia pierwszego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Lingwistyka w biznesie

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w biznesie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka drugiego języka obcego I
8
ZAL-O
Ćwiczenia
150
Praktyczna nauka języka angielskiego I
5
ZAL-O
Ćwiczenia
90
III - Kierunkowe
Etyka w biznesie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Mikroekonomia
2,5
EGZ
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Podstawy lingwistyki stosowanej
2
ZAL-O
Wykład
30
Wiedza o krajach anglojęzycznych
2
ZAL-O
Wykład
30
Wiedza o krajach drugiego obszaru językowego
2
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Kultura języka polskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
0
ZAL-O
Wykład
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Język angielski - korespondencja biznesowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka drugiego języka obcego II
6,5
EGZ
Ćwiczenia
120
Praktyczna nauka języka angielskiego II
4,5
EGZ
Ćwiczenia
90
III - Kierunkowe
Makroekonomia
3
EGZ
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Metody statystyczne w ekonomii
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Nowe trendy w lingwistyce
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wstęp do języków specjalistycznych
2
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Współczesne problemy krajów anglojęzycznych I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne problemy krajów drugiego obszaru językowego I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
28,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Drugi język obcy z elementami biznesu I
8
ZAL-O
Ćwiczenia
120
Język angielski w ekonomii
5
ZAL-O
Ćwiczenia
90
III - Kierunkowe
Angielski język specjalistyczny - logistyka
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Angielski język specjalistyczny - turystyka
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Drugi język specjalistyczny - korespondencja biznesowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wprowadzenie do rachunkowości
2
ZAL-O
Wykład
30
Wybrane aspekty prowadzenia biznesu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Współczesne problemy krajów anglojęzycznych II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne problemy krajów drugiego obszaru językowego II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Drugi język obcy z elementami biznesu II
6
EGZ
Ćwiczenia
90
Język angielski w rachunkowości
4
EGZ
Ćwiczenia
60
III - Kierunkowe
Angielski język specjalistyczny - IT
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Angielski język specjalistyczny - media i komunikacja
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Drugi język specjalistyczny - turystyka
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
2
ZAL-O
Wykład
30
Sztuka wystąpień publicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zarządzanie projektami
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Proseminarium
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Warsztaty biznesowe I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne problemy krajów anglojęzycznych III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne problemy krajów drugiego obszaru językowego III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Drugi język obcy z elementami biznesu III
5
EGZ
Ćwiczenia
90
Język angielski w międzynarodowych stosunkach gospodarczych
4
EGZ
Ćwiczenia
60
III - Kierunkowe
Angielski język specjalistyczny - finanse i bankowość
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Drugi język specjalistyczny - media i komunikacja
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Komunikacja interkulturowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Sztuka wystąpień publicznych w jęz. angielskim
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Metodologia badań w lingwistyce stosowanej
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Budowanie wizerunku
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty biznesowe II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Drugi język obcy z elementami biznesu IV
4
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Język angielski w zarządzaniu
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Drugi język specjalistyczny - IT
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Drugi język specjalistyczny - logistyka
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Negocjacje w biznesie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka wystąpień publicznych w drugim języku obcym
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa II
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
30,0