Ochrona własności intelektualnej

Intellectual property protection

2022Z

Kod przedmiotu1400SX-MK-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E.Ferenc-Szydełko, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, C.H.Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi