Angielski język specjalistyczny - IT

Specialised English language - IT

2022L

Kod przedmiotu84S1-AJSIT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jon Marks, CHECK YOUR ENGLISH VOCABULARY FOR COMPUTERS AND IT, t. -, A & C Black , 2007, s. - 2) Eric H. Glendinning, Oxford English for Information Technology, OUP, 2006 3) Piotr Mikulak, Słownik terminów komputerowych, Benkowski, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi