Angielski język specjalistyczny - logistyka

Specialised English language - logistics

2022Z

Kod przedmiotu84S1-AJSL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Yulia Stukalina, Professional English for Students of Logistics, Transport and Telecommunication Institute, 2014 2) Marion Grussendorf, English for Logistics, Oxford, 2009 3) Matulewska, A. , My logistics, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi