Angielski język specjalistyczny - media i komunikacja

Specialised English language - media and communication

2022L

Kod przedmiotu84S1-AJSMIK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mascull B,, Key words in the media, HarperCollins Publishers, 2002 2) Luto K. A., Ganczar M.,, English for Special Purposes. Lexical Compendium. Media, Poltext, 2007 3) Ceramella N., Lee E., Cambridge for the Media, Cambridge University Press, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi