Angielski język specjalistyczny - turystyka

Specialised English language - tourism

2022Z

Kod przedmiotu84S1-AJST
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Strutt, Peter, English for International Tourism (New Edition, Upper Intermediate), Pearson, 2013 2) Powell, Mark, Dynamic Presentations, Cambridge, 2012 3) Various, websites of UNWTO, UNESCO WHC, YouTube, Various, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi