Budowanie wizerunku

Image development

2023Z

Kod przedmiotu84S1-BUDWIZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Budzyński W., PR public relations: wizerunek, reputacja, tożsamość, Poltext, 2018, s. 297 2) Pułka L., Rozbicka P., Marka: wizerunek, wizualność, komunikacja, Libron, 2018 3) Bronowicz M., Komunikacja wizerunkowa: public relations, reklama, branding, Astrum, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi