Drugi język obcy z elementami biznesu I

2022Z

Kod przedmiotu84S1-DJOEB1
Punkty ECTS 8
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi