Drugi język obcy z elementami biznesu II

2022L

Kod przedmiotu84S1-DJOEB2
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi