Drugi język obcy z elementami biznesu III

2023Z

Kod przedmiotu84S1-DJOEB3
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi