Drugi język obcy z elementami biznesu IV

2023L

Kod przedmiotu84S1-DJOEB4
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi