Drugi język specjalistyczny - korespondencja biznesowa

2022Z

Kod przedmiotu84S1-DJSKB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi