Drugi język specjalistyczny - media i komunikacja

2023Z

Kod przedmiotu84S1-DJSMIK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi