Etyka w biznesie

Business ethics

2021Z

Kod przedmiotu84S1-EWB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńomówienie głównych zagadnień etyki biznesu z jej trzech globalnych poziomów: mikro, mezo i makro; analiza problemowa takich zagadnień etyki biznesu, jak: etyczny wymiar zatrudniania, motywowania, oceniania i zwalniania pracownika; etyczne konteksty public relations; kwestie równościowe w biznesie; wypaczenia w relacjach biznesowych - molestowanie, mobbing, bullying, bossing, nękanie, nepotyzm, korupcja
Opis wykładówIA:omówienie głównych zagadnień etyki biznesu z jej trzech globalnych poziomów: mikro, mezo i makro; analiza problemowa takich zagadnień etyki biznesu, jak: etyczny wymiar zatrudniania, motywowania, oceniania i zwalniania pracownika; etyczne konteksty public relations; kwestie równościowe w biznesie; wypaczenia w relacjach biznesowych - molestowanie, mobbing, bullying, bossing, nękanie, nepotyzm, korupcja.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. ADAMCZYK, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, 2009 2) G. BOKSZAŃSKA , Etyka, biznes, zarządzanie, Wyd. Politechniki Łódzkiej, 2011 3) W. GALEWICZ, Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, TAiWPN Universitas, 2010 4) J. Filek, Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011 5) J. Klimek, Etyka biznesu: teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak