Język angielski - korespondencja biznesowa

English - business mail

2021L

Kod przedmiotu84S1-JAKB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Banks, T. , Writing for Impact, Cambridge, 2012 2) Oxford OUP, www.oxfordlearnersdictionaries.com, Oxford University Press, 2020 3) Cambridge CUP, dictionary.cambridge.org, Cambridge University Press, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi