Język angielski w międzynarodowych stosunkach gospodarczych

English in international economic relations

2023Z

Kod przedmiotu84S1-JAMSG
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) MacKenzie Ian, English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics Studies, Cambridge, 2003 2) Various, Teksty autentyczne ze stron: OECD - https://www.oecd.org/ UE - https://europa.eu/ World Bank - https://www.worldbank.org/ IMF - https://www.imf.org/ TED – www.ted.com, Various, - 3) Powell Mark, Dynamic Presentations, Cambridge, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi