Język angielski w ekonomii

English language in economics

2022Z

Kod przedmiotu84S1-JAWE
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Vince Michael, Advanced Language Practice, Heinemann English Language Teaching, 1994 2) Vince Michael, Macmillan English Grammar in context advanced with key, Macmillan, 2008 3) Allison John, Rachel Appleby, Chazal de Edward, The business 2.0 Advanced, Macmillan, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi